apipjaudinėti

apipjaudinėti
apipjaudinė́ti 1. žr. apipjauti 1: Appjaudinė́ti sienoliai toki smaliniai Lz. Mes lentas appjaudinė́jom Kli. 2. žr. apipjauti 3: [Paskerdę] nuima zdorą (paūdrę), tada dastovoja žarnas, appjaudinė́ja kumpius Lz. \ pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti; perpjaudinėti; prapjaudinėti; pripjaudinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atpjaudinėti — Lz iter. dem. atpjauti 1: Velėnas reikia atpjaudinėt Pb. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti; perpjaudinėti; prapjaudinėti; pripjaudinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupjaudinėti — iter. dem. nupjauti 1: Drabnas lietutis [rūtelę] palaistinėjo, graži mergelė nupjaudinėjo (d.) Lz. Graži mergelė nupjaudinėjo [rūtelę], gražus bernelis parišdinėjo (d.) Tvr. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti; perpjaudinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpjaudinėti — iter. dem. perpjauti 1: Perpjaudinėta pjūklu Gmž. ◊ persipjaudinėti sàvo širdyjè (ant ko) įpykti: Pakrutinti kerštu prieš jį buvo ..., teip jie ant jo persipjaudinėjo širdysa savo WP123. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pjaudinėti — pjaudinėti, ėja, ėjo 1. iter. dem. pjauti 2: Ans pjaudinė[ja] pievas J. 2. iter. dem. pjauti 4: Reiks vištas pjaudinėti, kad nebdeda Šts. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti; perpjaudinėti; prapjaudinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapjaudinėti — žr. prapjauti 2: Koją prapjaudinėj[o] Zt. Mano gerklę prapjaudinėj Zt. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti; perpjaudinėti; prapjaudinėti; pripjaudinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripjaudinėti — žr. pripjauti 3: Sekės (buvo galima) gyvent, kad šimtą kapų rugių pripjaudinėjom Pls. pjaudinėti; apipjaudinėti; atpjaudinėti; nupjaudinėti; perpjaudinėti; prapjaudinėti; pripjaudinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”